วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยเอ็ด เสียชีวิตเป็นรายที่ 8

ผู้ป่วยโควิด-19 ร้อยเอ็ด เสียชีวิตเป็นรายที่ 8

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ว่า มีผู้ป่วยโควิด-1 9 เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 565 มีประวัติการเจ็บปวยดังนี้
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 565 และเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 8 ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพศชาย อายุ 48 ปี ม.6 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างในพื้นที่อำเภอนมไพร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.พนมไพร ด้วยอาการเหนื่อยเพลีย มีเลือดซึมที่เยื่อบุปากและเหงือก ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ อาเจียนเป็นเลือด แพทย์วินิจฉัยเลือดออกในกระเพาะอาหาร ส่งต่อรับการรักษาที่

รพ.ร้อยเอ็ด แพทย์ให้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการคัดกรองโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยก่อนทำหัตถการ
วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 ผลพบเชื้อโควิด-19 จึงย้ายผู้ป่วยไปรักษาที่ห้องแยกโรครพ.ร้อยเอ็ด และต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เสียชีวิต ในเวลาประม าณ 10.00 น. ประสานสำนักงานพระพุทธศ าสนา
ดำเนินการฌาปนกิจศพ เวลา 13.00 น. ณ วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: