(มีคลิป) นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบบ้าน รวมใจจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง.ร.10 มอบให้ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และทำประโยชน์ต่อสังคม นายเเอคัน นาดู่ ราษฎรบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายอำเภอดอยสะเก็ด มอบบ้าน รวมใจจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง.ร.10 มอบให้ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และทำประโยชน์ต่อสังคม นายเเอคัน นาดู่ ราษฎรบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8กรกฎาคม 2564 นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานพิธี พร้อมกับพ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง.ผบก. ภ.จว. เชียงใหม่ พ.ท. กตัญญู หงษ์โต ผบ.ป.พัน7พล.ร.7 พ.ต.ต.กรณ์ ศศิมณฑา สว.สภ.เเม่โป่ง ร.ท.ศิรวิทย์ แก้ววงศ์วาร หัวหน้าชุดปฎิบัติการผาลาด ร.ท.อาณัติ เทพมณี สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด นายเสฏฐวัจน์ เสทธะยะ สจ. อำเภอดอยสะเก็ด นายอุดม อิ่นคำ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ นายธีรวัฒน์ แสงปราชญ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านป่าไม้แดงทำพิธี มอบบ้าน จิตอาสารวมใจ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร. 10 ที่ มีจิตอาสา ร่วมกันสร้างบ้าน ให้กับ นายเเอคัน อาดู่ ราษฎรหมู่ที่ 9 บ้านป่าไม้แดง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีฐานะยากจน ซึ่งสภาพบ้าน ทรุดโทรม หลังคารั่ว ไม่สามารถนอนได้ ซึ่งครอบครัวนี้อาศัยอยู่รวมกัน 5 ชีวิต มี นายเเอคัน นาดู่ เป็นหัวหน้าครอบครัว มีภรรยา และลูกเล็กอีก 3 ชีวิต อยู่รวมกันในเพิงพัก โดยรายได้หลัก จะมีแค่หัวหน้าครอบครัว ทำงานรับจ้าง แค่พอประทังชีวิต จึงร้องขอ หน่วยงาน อส.กร. อำเภอดอยสะเก็ด และ ชมรมทหารกองหนุนทหารผ่านศึกอำเภอดอยสะเก็ด ร้องขอซ่อมแซมบ้าน ทางชมรมทหารกองหนุนทหารผ่านศึกจึงได้ ปรึกษา กับสัสดีอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวนี้ และ ได้ปรึกษา กับ จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ที่รู้ข่าว รวบรวมเงิน บริจาค ซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ในครั้งนี้ รวมได้ประมาณ 80,000 บาท

ในส่วนภาคแรงงานในการก่อสร้าง ทางด้านสัสดีอำเภอดอยสะเก็ด ได้ประสานงาน กับหน่วยงานทางทหาร ให้ความช่วยเหลือ โดย มี หน่วยงานทหาร ป.พัน7 เเละ ชมรมทหารกองหนุนทหารผ่านศึกอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ อส.กร.มทบ.33 ดอยสะเก็ด และจิตอาสา ชาติพันธุ์ และ หน่วยเฉพาะกิจแม่กวง ชป.ผาลาด โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนเเม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกันดำเนินการ จนแล้วเสร็จ พร้อมทำพิธีส่งมอบ ให้กับครอบครัวนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: