วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กองกำลังผาเมืองเปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ – จ.เชียงราย

กองกำลังผาเมืองเปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จ.เชียงใหม่ – จ.เชียงราย

ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน นั้น พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ทำการเปิดยุทธการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือนกรกฎาคมนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย

โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศต่อไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พันเอกสัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 จึงสั่งการให้ พันโท ชาญชัยวัฒน์ เปล่งสันเที๊ยะ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่ 1 จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กองบังคับการควบคุมปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ในพื้นที่รับผิดชอบ จนกระทั่งเมื่อเวลา 10.00 น. ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย จำนวน 1 ราย ทราบชื่อ นายอาเคอ เวยเม ชาวเมียนมา (ทราบชื่อภายหลัง) อยู่ในกระท่อม บริเวณ บ้านสวนป่า หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงทำการควบคุมตัวและทำการสอบถามแต่ให้การวกไปวนมา เจ้าหน้าที่จึงทำการ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบในบริเวณใกล้เคียง ต่อมา เวลา 11.30 น. ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 12 กระสอบ น้ำหนัก ประมาณ 158.5 กิโลกรัม ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมวัตถุพยาน เพื่อขยายผลการปฏิบัติต่อไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดยุทธการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: