วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผบ.มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท ออลแดท วันซ์ จำกัด โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล หรือ 1 ชุมชน และ Cooperate & Sharing Project ในโครงการพิเศษ เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน

ผบ.มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท ออลแดท วันซ์ จำกัด โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล หรือ 1 ชุมชน และ Cooperate & Sharing Project ในโครงการพิเศษ เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท ออลแดท วันซ์ จำกัด โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล หรือ 1 ชุมชน และ Cooperate & Sharing Project ในโครงการพิเศษ เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน จำนวน 25,000 ชิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้และที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ หน้า บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: