ม.แม่โจ้ ฉีดวัคซีน(AstraZeneca) ให้บุคลากรวันแรก 474 ราย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19

ม.แม่โจ้ ฉีดวัคซีน(AstraZeneca) ให้บุคลากรวันแรก 474 ราย ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะบุคลากรของมหาวิทยาแม่โจ้เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีน ป้องกันโควิด-19 (วันแรก) ณ โรงพยายาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสันทราย คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก

สำหรับวัคซีน Lot นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) จำนวนนวน 2,500 โดส จากกระทรวง อว. เพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยในวันแรกบุคลากรเข้ารับการฉีดแล้ว 474 ราย และจะเข้ารีบการฉีดอีกครั้งในวันที่ 14 , 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยายาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม ตามนโยบายกระทรวง อว. และนโยบายมหาวิทยาลัยให้บุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 %.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: