วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… ผวจ.ประธานพิธีเปิดศูนย์พักคอยCommunity Isolation (CI) ณ.หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
ผวจ.ประธานพิธีเปิดศูนย์พักคอยCommunity Isolation (CI) ณ.หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อำเภอโพนทอง

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๖ กรกราคม ๒๕๖๔ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์พักคอยรอส่งต่อ” Community Isolation (CI) ผู้ป่วยโควิด ณ.หอประชุมศาลเจ้าปู่กุดเป่ง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

นายอำเภอโพนทองขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาช่วยเหลือ พร้อมได้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภค-บริโภคจากทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และ ดร.ณิรัชกร ทองน้อย ประธานมูลนิธิเจ้าปู่กุดเป่ง ให้ใช้อาคารหอประชุมมูลนิธิฯ จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยรอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยศูนย์แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง

นายกัมปนาท โกวิทางกูร. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง อำเภอโพนทองพูดถึงการแยกกักตัวใน Community Isolation (CI) คือ แยกผู้ป่วยออกจากชุมชน ครอบครัว เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิดและคนในชุมชนมีเจ้าหน้าที่จากรพ.โพนทองและรพ.สต.อยู่ดูแลติดต่อสื่อสารดูอาการอย่างใกล้ชิด ผ่านกล้องcctv.ตลอด 24 ชั่วโมง”

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

%d bloggers like this: