วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนาม 60 เตียง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เปิดโรงพยาบาลสนาม 60 เตียง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 16.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดเปิดโรงพยาบาลสนาม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 60 เตียง ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย เจ้าคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ผศ.ดร.พระครูวาปี จันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธวัชบุรีนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางรำพัน แสงมาลัย สาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
สถานการณ์โควิด – 19 อำเภอธวัชบุรี ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 อำเภอธวัชบุรี มีผู้ป่วยโควิด – 19 มีผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยสะสม 51 ราย เสียชีวิต 1 ราย สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ป่วยที่มีความประสงค์เดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อำเภอธวัชบุรีจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดหาสถานที่เพื่อรับรองให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันท่วงที จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอธวัชบุรีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล โดย โรงพยาบาลสนามอำเภอธวัชบุรี สามารถรองรับผู้ป่วย โควิด-19 ได้ จำนวน 60 เตียง.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
16 กรกฎาคม 2564

ให้เครดิต***
ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ
ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว
—–
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อและประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด-082-930-2374

%d bloggers like this: