วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้
เพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อน้ำมันขนาดใหญ่พื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

ยืนยันในที่เกิดเหตุเพลิงอยู่ระหว่างการลุกลามเป็นทะเลเพลิง แจ้งถึงอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงทีมงานดับเพลิงภาคตะวันออก ที่มีฐานที่ตั้งความพร้อมให้จัดกำลังพลสนับสนุนในจุดเกิดเหตุ

ศูนย์เฉพาะกิจ fire rescue# ศ.วิทยุคชสีห์

%d bloggers like this: