เชียงใหม่ รพ.สต.โป่งแยงในเตือนมิจฉาชีพอ้างขอโอนเงินเพื่อบริจาคช่วนรพ.สนามเด็กบ้านกองแหะ

เชียงใหม่ รพ.สต.โป่งแยงในเตือนมิจฉาชีพอ้างขอโอนเงินเพื่อบริจาคช่วนรพ.สนามเด็กบ้านกองแหะ ด้านนายอำเภอแม่ริมโพสต์เผยว่ายังไม่มีการเปิดบัญชี คลัสเตอร์โป่งแยงจาก
ทางราชการ สำหรับอำเภอเรื่องโควิด มีบัญชีเพื่อทำครัวกลาง เป้าหมาย ทำโรงทานช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ครับ บช ดูแลโดยชมรมกำนัน ผญบ.เซ็นเบิกร่วมกันบช. ชมรมกำนันผญบ. อ.แม่ริม กรุงไทย เลขที่ 515-0-59353-2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ได้ขอชี้แจง ผ่านทางเฟซบุ๊ค ว่าเนื่องจากตอนนี้มีผู้ฉวยโอกาสแอบอ้างให้โอนเงินเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลสนามเด็กบ้านกองแหะ หรือในนามรพ.สตบ้านโป่งแยงใน ไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเงินทางบัญชีใดใดทั้งสิ้นทาง รพ.สต.รับบริจาคเป็นสิ่งของและกำลังใจที่มาจากทุกท่านเท่านั้นครับ/ค่ะ ขาดเหลือสิ่งใดทางเจ้าที่รพ.สต.จะแจ้งผ่านทางเฟสบุ๊คอันนี้เท่านั้นครับ ขอบคุณน้ำใจผู้ที่หลั่งมาให้เรา นอกจากนี้มีการสอนดูแลตนเองจาก ทีมรพ.สนามเด็กบ้านกองแหะอุ่นใจได้คุณหมอ
นิ่มมาร่วมดูแล 24 ชม. วีดีโอกับคุณครูผู้ดูแลเด็กภายในรพ.สนามก่อนนอนเช็คสัญญาณชีพ เด็กดี และเด็กป่วย ผ่านทางวีดีโอคอลก่อนนอน ทีมรพ.สนามday1 คุณหมอนิ่ม Nok Yu Gal Sassi
Boonseub Srichaiwong และหมอเก๊าขอบคุณคุณครูที่ช่วยดูแลสถานที่พักให้ครับ/ค่ะ ยังมีคลิปบรรยากาศของบรรดาทีมบุคลาการทางการแพทย์ ที่เข้าไปดูแลรักษาน้องและครูภายในโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจด้านนายอำเภอแม่ริม เชียงใหม่ได้โพสต์ ว่ายังไม่มีการเปิดบัญชีขอรับบริจาคครัสเตอร์โป่งแยงจากทางราชการนะครับ ในส่วนราชการ ขอเรียนดังนี้ครับ 1 อบต.จะเปิดบัญชี รพ. สนาม ซึ่งจะทำในอาทิตย์หน้าครับ, สำหรับอำเภอเรื่องโควิด มีบัญชีเพื่อทำครัวกลาง เป้าหมาย ทำโรงทานช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ครับ บช. ดูแลโดยชมรมกำนัน ผญบ. เซ็นเบิกร่วมกันบช.ชมรมกำนัน ผญบ. อ.แม่ริม กรุงไทย เลขที่ 515-0-59353-2.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว เชียงใหม่

%d bloggers like this: