นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วย ด .ต. สุชาติ สมบูรณ์ ด.ต. ชัยบดินทร์ ทองสวรรค์ส.ทท.6ฯ มอบถุงยังชีพ

นายกิตติธัช ไชยอรรถ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วย ด .ต. สุชาติ สมบูรณ์ ด.ต. ชัยบดินทร์ ทองสวรรค์ส.ทท.6ฯ มอบถุงยังชีพ”

ให้กับนายศิริพงษ์ ประสิทธินาวา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ซอยน้ำตก ตำบลท่าโสม นางวาสนา กุมภะ สมาชิก อบต.ตำบลท่าโสม

เพื่อแจกพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่ซอยน้ำตก ตําบลท่าโสม อําเภอเขาสมิง ที่ได้รับผมกระทบและกักตัวในสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 13ชุด #เราต้องช่วยกันครับ #เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

#ขอขอบคุณกลุ่มเพื่อนกิตติธัชที่ร่วมบุญมาครับ

%d bloggers like this: