วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

โดยการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยและให้ความรู้มห้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ
สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของอำเภอเกษตรวิสัยและของจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าดีขึ้นมากไม่พบสัตว์ป่วยตัวใหม่ สัตว์ป่วยตัวเดิมส่วนใหญ่รักษาหายแล้ว คงหลือสัตว์ป่วยเป็นส่วนน้อย.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: