วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องพระเทพโมลี ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง

นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย ชุดให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 40 ชุด ชุด PPE จำนวน 1,400 ชุด ถุงขยะปลอดเชื้อ จำนวน 20,000 ชุด วัสดุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ แพทย์หญิงอุบล ชุณหชาติ หัวหน้าเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ
.
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งคนไทยทุกคนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปได้โดยเร็ว

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: