(มีคลิป) ทหารพราน 32 ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน

ทหารพราน 32 ร่วมใจสนับสนุนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3201 จัดกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.แม่จัน, จนท.รพ.แม่จัน และ จนท.สาธารณสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มที่ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค และฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” ณ รพ.แม่จัน จ.เชียงราย มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 473 คน เราจะผ่านพ้นสถานการณ์ร้ายจากเชื้อโควิด-19 ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: