วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายก อบจ.อุดรธานี อุดหนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กับ สสจ.อุดรธานี

นายก อบจ.อุดรธานี อุดหนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้กับ สสจ.อุดรธานี

วันที่ 21 ก.ค.2564 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร อบจ.อุดรธานี มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสสจ.อุดรธานี โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยมี นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นพ.เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รับมอบเงินอุดหนุนฯ จาก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ ดวงตาผา หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี

นางเพชรลี แตงสกุล นักวิชาการสาธารสุข ชำนาญการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ เพื่อจัดซื้อชุดตรวจ Rapid Test Antigen จำนวน 4,000 ชุด เพื่อตรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างรวดเร็ว และส่งต่อการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จ.อุดรธานี

———————————————–

%d bloggers like this: