วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

โอกาสนี้ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และตรวจเยี่ยมพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กุดเชียงบัง กุดเชียงสา ณ ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น นายสุพจน์ ศิริแว่น หัวหน้าส่วนราชการ สจ.อาคม เฉลิมแสน สมาชิกสภาจังหวัด และ ดร.ประจักร บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกร ร่วมในพิธี

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: