วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พังงา-นายอำเภอเมืองพังงานำปั่นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมเยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

พังงา-นายอำเภอเมืองพังงานำปั่นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมเยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2564 “สื่อรัก ให้พักเหล้า” และเยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19 โดยมีส่วนราชการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้นำท้องที่ อสม.และสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา เข้าร่วม ซึ่งนายอำเภอเมืองพังงาได้นำปั่นจากหน้าที่การอำเภอเมืองพังงา ผ่านแยกภูงา ไปยังท่าเรือท่องเที่ยวบ้านในหงบ และปั่นต่อไปยังสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองพังงา ทำกิจกรรมพบปะยามเย็นและพบปะ เยี่ยมเยียนพูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร และรณรงค์กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและต่อต้านยาเสพติด จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบเว้นระยะห่างทางสังคม

นายอดุลย์ ชูทอง กล่าวว่า อำเภอเมืองพังงาร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการปลอดเหล้าและอบายมุข จากรายงานของ สสส. พบว่า ในปี 2563 มีคนไทยร่วมงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษามากถึง 12.05 ล้านคน การหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน และในการแพร่ระบาดโควิด-19 เด็กๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์กับผู้ปกครอง จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนใช้ช่วงเวลานี้สานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดอบายมุขทุกชนิดในช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ขนกวรรณ พรหมทอง ผู้สื่อข่าวพังงาโทร082-1569162

%d bloggers like this: