กาฬสินธุ์เร่งตั้งสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิดชุมชน-พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก2ราย

กาฬสินธุ์เร่งตั้งสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิดชุมชน-พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก2ราย

รองแพทย์ใหญ่เมืองน้ำดำลุยติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนมากขึ้น และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั้ง 18 อำเภอ 22 แห่งใกล้เต็มแล้ว พร้อมเยี่ยมให้กำลังแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่สถานการณ์พบผู้ป่วยเพิ่ม 139 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้โรงพยาบาลต่างๆและทุกอำเภอขยายเตียงโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น จนถึงขณะนี้มีโรงพยาบาลสนามทั้งสิ้น 22 แห่ง รวมกว่า 1,800 เตียง และคาดว่ายังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย จึงต้องเร่งจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยเพิ่ม โดยนำแนวทางการแยกกักในชุมชน Community Isolation ที่เป็นการแยกกักให้มีพื้นที่เอกเทศในชุมชนสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อ
ล่าสุดนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และอำเภอฆ้องชัย เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว คือ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยไม่ต้องการออกซิเจน ที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด มารักษาตัวใน จ.กาฬสินธุ์ และเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรอการเคลื่อนย้าย หรือกลับมาจากโรงพยาบาล

ตามแนวทางของกรมการแพทย์ โดยเป็นการบูรณาการกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้นำชุมชน จัดตั้งเป็นสถานที่แยกกักในชุมชน หรือ Community Isolation ขึ้น และยังคงเข้มงวดกับมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง และใช้แอปพลิเคชัน อย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่ด้วย
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่ โรงพยาบาลสนาม จ.กาฬสินธุ์ แห่งที่ 4 อำเภอกมลาไสย โรงพยาบาลสนาม จ.กาฬสินธุ์ แห่งที่ 12 อำเภอร่องคำ และโรงพยาบาลสนาม จ.กาฬสินธุ์ แห่งที่ 15 อำเภอฆ้องชัยอีกด้วย
ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดวันนี้ ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อรายงานพบป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 139 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยัน 1,918 ราย กำลังรักษา 1,337 ราย หายป่วยแล้ว 573 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชายอายุ 62 ปี ชาว อ.กุฉินารายณ์ และชายอายุ 58 ปี ชาว อ.สมเด็จ ทั้งสองมีภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด-19 และระบบหายใจล้มเหลว ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมจำนวน 8 ราย

%d bloggers like this: