วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น.นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: