จังหวัดร้อยเอ็ด..จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

จังหวัดร้อยเอ็ด..จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

———-
วันนี้ ( ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด

กลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นจังหวัด สหกรณ์เกษตร อำเภอเกษตรวิสัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์กักกักโรค(CI)จำนวน ๔ อำเภอ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯสูง ประกอบด้วย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทอง และอำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน ๕๙๐ คน และมอบสิ่งของพระราชทานศูนย์กักกันโรค(CI) ๑๖ อำเภอที่เหลือ จำนวน ๘๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ อำเภอ จำนวน ๑,๓๙๐ คน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

—-ให้เครดิต***
พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกื้อกลิ่น ภาพ. ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว.
——–ข่าว-082-939-2374
ศรีไพร. ทูลธรรม ร้อยเอ็ด