วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ ผู้ป่วยปิกบ้านมารักษารวม 113 ราย จากพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะที่ผู้ป่วยนำเข้ามาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 614 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย และเป็นผู้ติดนำเข้าจากต่างจังหวัด 13 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,635 ราย

เชียงใหม่ ผู้ป่วยปิกบ้านมารักษารวม 113 ราย จากพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะที่ผู้ป่วยนำเข้ามาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 614 ราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย ส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย และเป็นผู้ติดนำเข้าจากต่างจังหวัด 13 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,635 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวัน ว่าวันนี้ (5 ส.ค. 64) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 47 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 13 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,635 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 826 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 429 ราย โรงพยาบาลรัฐ 227 ราย โรงพยาบาลเอกชน 163 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 (ระลอกเดือนเมษายน) จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,804ราย และรักษาหายแล้ว 4,925 ราย พบจากโครงการปิกเจียงใหม่บ้านเฮา นำผู้ป่วยสีเขียวประสงค์เดินทางกลับมารักษายังจังหวัดเชียงใหม่ ยอดรวมสะสมทั้งหมดจำนวน 113 ราย ทั้งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 622 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 171 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 30 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 908,067 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 262,048 คน รวมจำนวน 360,550 โดส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. หมานักข่าวเชียงใหม่

%d bloggers like this: