วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 134

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบปีที่ 134

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 134 ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้

และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมอบหมายให้ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพร้อมทั้งคณะครู และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กนักเรียน และครอบครัว ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: