วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันครบรอบ รร.จปร. ปีที่ 134
พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคณะ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ปฏิบัติงาน ดูแล เผ้าระวัง และรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ขณะนี้โดยมี พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกรักษาราชการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: