วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ทสปช. สุราษฎร์ฯ รวมพลังผู้นำท้องที่บำเพ็ญทำความดีประโยชน์พัฒนาโรงเรียนพื้นที่ไชยา .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านนา ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

มอบหมายให้ นายถาวร ไมโภคา หัวหน้า ทสปช.จ.สุราษฎร์ธานี นำกำลังจำนวน 20 นาย ประกอบด้วย ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม และอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

ต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน ซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ และตัดหญ้าบริเวณสนาม โดยมี หัวหน้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : ปชส.ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4

%d bloggers like this: