“หลินฮุ่ย” พร้อมในห้วงฤดูผสมพันธุ์ รอทางการจีนพิจารณาให้ผสมเทียม เหลืออีก 2 ปี หมดสัญญายืมหมีแพนด้า

“หลินฮุ่ย” พร้อมในห้วงฤดูผสมพันธุ์ รอทางการจีนพิจารณาให้ผสมเทียม เหลืออีก 2 ปี หมดสัญญายืมหลินฮุ่ย ลุ้นต่อกระทรวงทรัพย์ฯและองค์การสวนสัตว์ฯ ประสานความร่วมมือ ขอยืมแพนด้าใหม่ จะมาเป็นคู่หรือไม่ เพราะแพนด้าถือเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของชาวไทยมานานหลายสิบปี โดยเฉพาะแพนด้า ” หลินปิง” ที่ได้ส่งกลับคืนตามสัญญาไปแล้ว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวถึงการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ย ในห้วงฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้านั้น ต้องมีการประสานงานกับทางประเทศจีน เพื่อพิจารณาให้ดำเนินการมอบหมายให้กับไทยได้ดำเนินการได้ ซึ่งตอนนี้มีความพร้อมเพราะสุขภาพของแพนด้าหลินฮุ่ย ร่างการสมบูรณ์ แข็งแรงมาก จะเห็นจากสีขนที่ขาวมันวาว ในส่วนขอทีมพี่เลี้ยงทีมสัตว์แพทย์ มีความพร้อม ส่วนการจะขอยืมคู่แพนด้ามาเพิ่มหรือไม่ หลังจากแพนด้าช่วงช่วง ได้ตายลงไปนั้น แพนด้าที่ได้ยืมมานั้นได้หมดสัญญาลงเมื่อปี 2556 ซึ่งทางการไทยต้องคืนแพนด้าช่วงช่วงคืนให้แก่จีนตามสัญญาการจัดแสดงเวลา 10 ปี แต่ได้มีการต่อสัญญารอบใหม่ มีระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2566 ภายหลังจากที่สัญญาฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง ต้องรอให้สัญญาฉบับนี้หมดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เหลือระยะเวลาอีก 2 ปีเศษ ที่จะส่งมอบแพนด้าหลินฮุ่ยคืน ส่วนจะดำเนินการขอยืมแพนด้าใหม่มาเป็นคู่หรือไม่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ รอการมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจากนี้ เพื่อทำการวิจัยแพนด้า ในด้านต่างๆ เช่น การเจริญเติบโต การกินอาหาร การผสมพันธุ์ การปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อม ต่อในประเทศไทย

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จในการผสมเทียมหมีแพนด้า สำเร็จ ได้แพนด้าน้อย ชื่อว่า “หลินปิง” เป็นชื่อที่ได้จากการโหวตของคนไทยทั้งประเทศ หลังครบ 2 ปี ทางการไทยได้ส่งมอบคืน เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้มีการส่งหลินปิงไปที่ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองเฉิงตู ประเทศจีน และแพนด้าหลินปิง ตกลูกแฝดออกมาต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว ผู้เฒ่าเต่าเชียงใหม่

%d bloggers like this: