วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ชัดเจน..! อบจ.สุราษฎร์ฯ ได้รับจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 100,000 โดส แจ้งประชาชนเตรียมตัวลงทะเบียนใหม่วันที่ 12 สิงหาคม หลังจากรอบแรกระบบขัดข้อง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงประชาสัมพันธ์ว่าได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” (วัคซีนทางเลือก) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000 โดส เพื่อบริการฉีดวัดซีนให้แก่ประชาชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50,000 คน ซึ่งรอบแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 24,000 โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชน จำนวน 12,000 คน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยดำเนินการจัดส่งไปยังโรงพยาบาล 4 แห่ง ดังนี้

– โรงพยาบาลทักษิณ

– โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

– โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

– โรงพยาบาลบ้านตาขุน

นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวว่า “สำหรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” (วัคซีนทางเลือก) ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นี้มีจำนวนไม่เพียงพอกับประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกคนเพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึง จึงได้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยการเปิดลงทะเบียน 2 ช่องทางคือ

1.ออนไลน์ ผ่าน Line @SuratCare (สำหรับผู้มีสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต) จำนวน 50,000 โดส

2.สมาชิกสภา อบจ.สฎ./ผู้นำศาสนา จำนวน 50,000 โดส เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้ง 19 อำเภอ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงระบบ Line@SuratCare) สำหรับบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับข้อความจากระบบแจ้งว่า “#การลงทะเบียนสำเร็จแล้ว” ท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำให้รอรับข้อความ SMS เพื่อแจ้ง วัน เวลา และสถานที่นัดหมายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

ในการลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน Line @SuratCare (สำหรับผู้มีสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต) มีจำนวน 2 รอบ

• รอบแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากระบบเกิดความขัดข้องจึงไม่สามารถทำการลงทะเบียนต่อได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ปรับปรุงระบบใหม่ และจะเปิดดำเนินการให้บริการลงทะเบียนใหม่ในรอบสอง

• รอบสองจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าผู้ลงทะเบียนจะครบตามที่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ จำนวน 24,000 โดส เพื่อบริการฉีดวัดซีนให้แก่ประชาชน จำนวน 12,000 คน (ขอย้ำว่าในการลงทะเบียนรอบนี้ไม่ต้องใช้ไฟล์บัตรประชาชน) โดยรอบต่อไปหากได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งจนครบจำนวน 100,000 โดส สำหรับประชาชน 50,000 คน .

ที่มา : เพจ อบจ.สุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: