วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย ติดตามสถานการณ์ชาวสวนผลไม้ เน้นไม่ตัดทุเรียนอ่อน และเยี่ยมการฉีดวัคซีนของแรงงานภาคเกษตร .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564
นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะพะงัน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้ติดตามสถานการณ์ไม้ผล และเยี่ยมจุดรับซื้อทุเรียน ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย

โดยวันนี้ยังมีการรับซื้อกันปกติ โดยทุเรียนที่รับซื้อเป็นทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ตัดที่ความสุก 70% ขึ้นไปราคาเกรด AB วันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 90 บาท และได้ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนตามประกาศของจังหวัดฯ พร้อมเยี่ยมเยียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแรงงานภาคการเกษตร ที่ ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี .

%d bloggers like this: