วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพบกยังช่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง

กองทัพบกยังช่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาต่อเนื่อง

กองทัพบก บูรณาการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตามนโยบาย “พาคนกลับบ้าน” ซึ่งกองทัพบกได้จัดเครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก C295 ให้การสนับสนุน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โควิด19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษาตัว “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 12.50 น. กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3, มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สื่อข่าว ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมสังเกตการณ์ ในการนำพี่น้องชาวพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร กลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ทางอากาศโดย “เครื่องบินลำเลียงแบบ 295” (C295) ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อทางอากาศไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ เน้นการใช้ส่งป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม. และที่ต้องใช้เวลานานหากเดินทางด้วยรถยนต์ จำนวน 26 ราย ประกอบด้วย จังหวัด พิจิตร จำนวน 12 ราย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 14 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก จำนวน 2 ราย อายุ 3 ขวบ กับ 5 ขวบ เพื่อลดการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระหว่างไม่มีรายได้ และภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งเบาภาระให้ระบบสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีผู้ป่วยสีเขียว ณ ท่าอากาศยานกองบิน 46 อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-092-7766 ตลอด 24 ชม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: