วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สุราษฎร์ฯ ตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งใหม่ที่ อ.บ้านนาสาร รองรับผู้ป่วยอาการน้อย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

บ่ายวันนี้ (17 ส.ค.64) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชขการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร นายสุเชาว์ โทมูสิก ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแห่งใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 อาการสีเขียว ที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก บ้านนาลึก ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร

นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร กล่าวว่า เดิมสถานที่นี้ ได้เปิดเป็น Local Quarantine สำหรับกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolaton เพื่อรองรับผู้ป่วยหลังจากอยู่โรงพยาบาล 7 วัน (ที่ไม่มีอาการ) จำนวน 100 เตียง ซึ่งมีความพร้อมรับผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 10 คน โดยตัวเลขผู้ป่วยทั้งอำเภอ สะสมรอบ 7 วัน จำนวน 79 รายส่วนใหญ่ ป่วยจากการสัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน ร่วมกิจกรรม ร่วมที่ทำงาน และปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุก ขณะที่ภาพรวมผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งจังหวัด 4,879 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,777 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,071 ราย และเสียชีวิต 31 ราย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน อปท. บุคลากรทางการแพทย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ชรบ. อสม. อาสาสมัคร จิตอาสาพระราชทานทุกคน ที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความเสียสละ เพื่อพี่น้องประชาชน ประเทศชาติ และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้วางแนวทางไว้อย่างเคร่งครัด ให้ทุกคนยึดหลัก D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทุกคนจะต้องปลอดภัย “สุราษฎร์ธานีต้องชนะ” .

%d bloggers like this: