วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นายอำเภอไชยา ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหลังโควิด-19 รุกหนัก.

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอน

รายงาน : บุญพิพัฒน์ มากมี

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา
นำฝ่ายปกครองอำเภอไชยา กองกำลังอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเชิงรุกป้องกันโควิด-19 บูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฯ และ สสอ.ไชยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงไม้ยางพารา 2 แห่งในตำบลป่าเว อ.ไชยา

ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด โดยได้กำชับให้นายจ้าง ผู้ดูแล และแรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการเรื่องการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

โดยงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม งดใช้ภาชนะในการดื่มน้ำร่วมกัน และไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัดในการเข้มงวดกวดขัน สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .

%d bloggers like this: