วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “พ่อเมืองคนดี” มอบหนังสือรับรองมาตรฐานเรือหางยาวเกาะสมุย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 10:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานเรือหางยาวสำหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่ท่าเรืออ่าวท้องกรูด อำเภอเกาะสมุย

โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมกันกำหนดมาตรฐานเรือยางยาวที่ใช้สำหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเรือหางยาวมีความปลอดภัยในระหว่างที่โดยสาร และมีราคาที่เป็นธรรม

โดยได้มอบหนังสือรับรองผู้ประกอบเรือหางยาวที่ผ่านมาตรฐานจำนวน 22 ราย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจากประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายอำเภอเกาะสมุย เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ร่วมในพิธีด้วย .

%d bloggers like this: