วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ”ปลาโอในหีบ” สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์  “ปลาฉลามครีบดำ”

”ปลาโอในหีบ” สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “ปลาฉลามครีบดำ”

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ปลาฉลามครีบดำ” โดยชื่อกิจกรรมว่า”ปลาโอในหีบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสฝึกหาอาหาร สังเกตการกินผ่านสิ่งกีดขวางโดยการนำปลาโอซึ่งเป็นอาหารที่ปลาฉลามครีบดำชอบกินมาใส่ในกล่องพลาสติกใสโดยให้ส่วนหัวของปลาโอเลยออกมานอกกล่องจากนั้นปล่อยฉลามครีบดำลงในบ่อปลาเพื่อไปหาอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าปลาฉลามครีบดำหาอาหารเจอและพยายามจะนำอาหารออกมากิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: