วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // คลังปลื้มคนละครึ่งเฟส 3 ทำกระแสเงินหมุนเวียนในสุราษฎร์ฯ สะพัดกว่า 1,400 ล้าน รอบต่อไปโอน 1 ตุลาคม นี้ .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : อวิรุทย์ ชูมี

นางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศทำให้สามารถช่วยบรรเทาภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อย สนับสนุนเศรฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ให้มีสภาพคล่องทางด้านการเงิน รวมถึงช่วยขับดันเศรษฐกิจมวลรวมของจังหวัด

โดยในเฟส3 ได้โอนเงินงวดแรกให้ประชาชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31,530 ร้าน มียอดการใช้จ่ายทั้งหมด 1,487.6 ล้านบาท แยกเป็นร้านค้าทั่วไป 732.8 ล้านบาท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 353.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 333.2 ล้านบาท ร้าน OTOP 40.1 ล้านบาท ร้านค้าบริการ 27.9 ล้านบาทและกิจการขนส่ง 0.4 ล้านบาท

นางเพ็ญลดา กล่าวเพิ่มเติมว่าการใช้จ่ายเงินของประชาชนที่ใช้ไม่หมดในรอบนี้สามารถนำไปใช้จ่ายได้จนถึงเดือนธันวาคม 2564 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รัฐบาลจะมีการโอนเงินโครงการคนละครึ่งเฟส 3 งวดที่ 2 ให้กับประชาชนอีกครั้ง วงเงิน 1,500 บาท เพื่อใช้จ่ายไปอีก สามเดือนจนหมดโครงการในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ จ.สุราษฎร์ธานี เกิดความคึกคักทางด้านเศรษฐกิจการค้าขายอีกครั้ง ส่วนในอนาคตก็ต้องมองอีกว่ารัฐบาลจะมีโครงการอะไรออกมาอีกนอกจากโครงการคนละครึ่งที่มีอยู่ หรืออาจจะมีการขยายโครงการคนละครึ่ง หรืออาจมีโครงการใหม่เข้ามา ซึ่งต้องรอฟังข่าวจากรัฐบาล นางเพ็ญลดา ยังได้สร้างความมั่นใจให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และมีความกังวลใจในเรื่องของการจ่ายภาษีคืนให้กับภาครัฐนั้น ว่าร้านค้าไม่ควรมีความวิตกกังวล เพราะการชำระภาษีทางกรมสรรพากรจะจัดเก็บภาษีเงินได้ตามยอดรายได้ถึงตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ตามปกติ หากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องชำระภาษีที่สรรพากรกำหนดก็ไม่ต้องจ่ายแต่อย่างใด .

%d bloggers like this: