วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกษตรอำเภอเกาะสมุย ร่วมปลูกข้าวไร่ “หนำข้าว ย้อนรอยสมุย” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 2 กันยายน 2564 นางสุมนรัตน์ นาคมณี เกษตรอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยนายศิริชัย อิ่มดำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ “ธนาคารอาหารและยา” ในพื้นที่ ต.บ่อผุดปลูกข้าวไร่ (หนำข้าว-น่ำข้าวข้าวไร่) และเยี่ยมโรงเพาะกล้าฟ้าทะลายโจร และพืชชนิดอื่นๆ

พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นธนาคารอาหารและยาไว้ในครัวเรือนในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมั่นคง และสามารถเป็นแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรผู้สนใจรายอื่นได้ศึกษาดูงานต่อไป ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย .

ภาพ/ข้อมูล : สนง.เกษตรอำเภอเกาะสมุย

%d bloggers like this: