วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท. เชียงใหม่ เผย 4 อำเภอนำร่องเหลือวัคซีนอีก 1 แสนกว่าโดสเกินร้อยละ 70 รอเข้านำเสนอ ศบค.พิจารณา หากอนุญาตเปิดท่องเที่ยวนำร่อง 4 อำเภอ คาดช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถระดมฉีดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่องได้ทัน

ปธ.สภาอุสาหกรรมททท. เชียงใหม่ เผย 4 อำเภอนำร่องเหลือวัคซีนอีก 1 แสนกว่าโดสเกินร้อยละ 70 รอเข้านำเสนอ ศบค.พิจารณา หากอนุญาตเปิดท่องเที่ยวนำร่อง 4 อำเภอ
คาดช่วงเวลาที่เหลือจะสามารถระดมฉีดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่องได้ทัน ช่วงต้นๆ คาดจะมีเม็ดเงินสะพัด 50 -100 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมในทุกกิจการกิจกรรมนับหมื่นรายและผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว SHA กว่า 1 พันแห่ง

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าการฉีดวัคซีนในพื้นที่ 4 อำเภอนำร่องของอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอดอยเต่า ซึ่งมีประชากรกว่า 3 แสนราย คงเหลือซีนวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกราว 1 แสนกว่าโดส ซึ่งแนวทางเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ในการฉีวัคซีน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่เปิดรับท่องเที่ยวบุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ เพื่อสร้างความเชื่อ
มั่นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ร่วมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ได้รับวัคซีนครบเกินกว่าร้อยละ 70 จะเปิดพร้อมได้ทั้ง 4 อำเภอหรือไม่ต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง อาจจะเป็นอำเภอเมือง แม่ริมและแม่แตง ก่อนแล้วตามมาที่อำเภอดอยเต่า ส่วนจำนวน 1 แสนโดสที่เหลือจะสามารระดมฉีดได้ทันของการเปิดต้องรับนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามการเปิดครั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของศบค. หากเบื้องต้นเปิดได้ ช่วงต้นจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดอย่างน้อย 50 -100 ล้านบาท ในภาคการท่องเที่ยวพื้นที่เปิด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจะเข้ามา ตามที่กำหนดอย่าง 7 + 7 อยู่ในเชียงใหม่ 7 วันอาจจะไปเที่ยวต่อทะเล หรือจากทะเล 7 วันมาเที่ยวดอย ชมสัมผัสธรรมชาติ อีก 7 วัน ก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว แต่ในห้วงที่เดินทางมา 7 วันจะมีมาตรการตามที่กำหนด นักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ชีวิตอิสระเดินทางด้วยตนเองได้ ไปตามเส้นทางที่จองหรือกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัด ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว SHA แล้วกว่า 1 พันแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 1 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้การเปิดได้ทั้งจังหวัดต้องฉีดวัคซีนตามเป้าที่ 1.2 ล้านคน เกินกว่าร้อยละ 70 แต่ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 429,906 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 138,569 คน คิดเป็นร้อยละ 42.29 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 53,209 คน คิดเป็นร้อยละ 43.92 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 238,128 คน คิดเป็นร้อยละ 29.31.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว เชียงใหม่

%d bloggers like this: