วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

สุราษฎร์ธานี // ทสปช.สุราษฎร์ฯ มอบ “ถุงปันสุข บุกถึงบ้าน” ครั้งที่ 2 เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้กักตัว .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 3 กันยายน 2564 10.00 น. พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ คณะทำงานขับเคลื่อน ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 หัวหน้าภาค และ นายถาวร ไมโภคา หัวหน้าทสปช. จ.สุราษฎร์ธานี

ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าชนะ เพื่อให้กำลังใจมอบ “ถุงปันสุข บุกถึงบ้าน” ครั้งที่ 2 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ใน อ.ท่าชนะ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องให้ข้ามผ่านไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4

%d bloggers like this: