วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // สามัคคีคือพลัง เทศบาลท่าชนะ ร่วมพลเมืองจิตอาสา กวาด ตัด เก็บทำความสะอาดถนน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐธัญ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลท่าชนะ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันพัฒนาตามแผนปฏิบัติงานกวาด ตัด เก็บ ทำความสะอาดถนน บริเวณเส้นทางด้านหลัง สภ.ท่าชนะ และบริเวณสะพานโค้งริมทางรถไฟ ทั้งนี้เพื่อความสะอาดของบ้านเมืองให้ปราศจาก ขยะ ฝุ่น ละออง เพื่อประชาชนในชุมชน และผู้สัญจร ไป – มา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าชนะ อีกด้วย ซึ่งทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความสุขให้กับทุกคน

ภาพ/ข่าว : ธนกร จีนกิ้ม

%d bloggers like this: