วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ให้แก่ “โคอาล่า” โดยชื่อกิจกรรมว่า ”โมบายใบยูคาลิปตัส”

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ให้แก่ “โคอาล่า” โดยชื่อกิจกรรมว่า ”โมบายใบยูคาลิปตัส”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “โคอาล่า” โดยชื่อกิจกรรมว่า ”โมบายใบยูคาลิปตัส” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ได้รับอาหารที่แปลกใหม่ โดยการนำใบยูคาลิปตัสซึ่งเป็นอาหารที่โคอาล่าชอบกินมามัดร่วมกันเป็นช่อแล้วนำไปแขวนไว้ในส่วนจัดแสดงใกล้ๆกับจุดที่เคยนำอาหารไปวางให้เป็นประจำ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าโคอาล่าให้ความสนใจใบยูคาลิปตัสที่เจ้าหน้าที่นำไปแขวนไว้และสามารถดึกเอาใบยูคาลิปตัสมากินได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: