วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // กำลังใจ..! กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ มอบลำใยและเงินสดให้ศูนย์กักตัวระดับตำบล .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนำลำใยจากภาคเหนือ และเงินสด จำนวน 2,000 บาท มอบให้กับศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระดับตำบลประสงค์ Local Quarantine ที่วัดสีพนมพลาราม โดยมีพระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดสีพนมพลาราม และ นายสนิท ช่วยรักษา กำนันตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไว้ใช้ในศูนย์กักตัวต่อไป

นางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการกำองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ เปิดเผยว่า “ ในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประธาน และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์กักตัว LQ เพื่อ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์แห่งนี้ จากการติดตามการจัดตั้งศูนย์กักตัว LQ ของตำบลประสงค์ เห็นว่าการดำเนินการเปิดรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปด้วยดี

ปัจจุบันมีผู้ที่กักตัวจำนวน 7 คน ด้านอาหาร บุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ มีความพร้อม ภายใต้มาตรการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยงออกมาอย่างชัดเจน” นางจันทร์จิรา ชายหมัด กล่าว

ภาพ/ข่าว : ปชส.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์

%d bloggers like this: