วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ทสปช. กอ.รมน.ภาค 4 ห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 มอบไข่ไก่ ขนม น้ำดื่ม ให้โรงทานวัดศรีพนม และศูนย์กักตัวท้องถิ่น ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อน ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ,หัวหน้าภาค หัวหน้าจังหวัด นายชิษณุพงศ์ เกียรติจุฑามณี ที่ปรึกษา ร่วมกับ สัสดีอำเภอท่าชนะ สมาชิก ทสปช. สมาชิกท่าชนะนิวส์

มอบไข่ไก่, ขนม, น้ำดื่มให้กับโรงทานครัววัดศรีพนม และศูนย์กักตัว LQ ตำบลประสงค์ โดยมี พระปลัดไกรสร เกสโร เจ้าอาวาสวัดศรีพนม ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ เป็นผู้รับมอบ โดย ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ขอให้ทุกท่านมีความเข้มแข็ง ยืนหยัด และปลอดภัย สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว เราจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4

%d bloggers like this: