วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // “โครงการทหารพันธุ์ดี” มอบพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ชาวเกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีรับมอบพันธุ์ไก่กระดูกดำ พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ และพันธุ์เป็ดไข่ พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 33 ราย

เพื่อนำไปต่อยอดระดับครัวเรือน ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายใด้ให้กับครอบครัว และชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพ : ตุ่ม สมุย

%d bloggers like this: