วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 4)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 4)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 4)” เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ส่งผลให้สภากาชาดและโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนโลหิต ดังนั้นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงร่วมกับสภาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 4) เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตและใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบแก่สภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน โดยมีทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประชาชน เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 58 คน ได้รับโลหิตบริจาคทั้งหมด 46 ยูนิต ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: