วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พช.เกาะสมุย ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้ภัยโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชาชนผู้ที่สนใจเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดดำเนินการ 1 รุ่น ๆ ละ 10 คน โดยลงพื้นที่ดำเนินการที่บ้านแม่น้ำ ม.1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ผักบุ้ง พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา คะน้า และฟักทอง รวมถึงการสาธิตการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 อาทิ ข่า ตะไคร้ กระชายขาวและฟ้าทะลายโจรอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : พช.เกาะสมุย

%d bloggers like this: