วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // พ่อเมืองคนดี เดินสายให้กำลังใจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการแพทย์ อ.เคียนซา มอบอุปกรณ์-น้ำดื่ม ย้ำ..! “ต้องเคร่งครัด” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา14.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายสุเชาว์ ทูโมสิก ป้องกันจังหวัดฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเจ้าหน้าที่ประจำจุดกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงท้องถิ่น (LQ) และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (CI) ในพื้นที่ อ.เคียนซา โดยจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมจุดกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ เทศบาลตำบลเคียนซา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดเพ็งประดิษฐ์ฐาราม และตรวจเยี่ยมจุดกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา บริเวณโรงเรียนบ้านบางประ จากนั้นได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมจุดกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ที่โรงเรียนจิตรประชาราษฎร์ และตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ที่โรงเรียนบ้านทับใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ยังได้มอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเฟซชิลล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการลงพื้นที่ในวันนี้มีนายอำเภอเคียนซา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเคียนซา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมด้วย .

%d bloggers like this: