วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ฝ่ายปกครองท่าชนะ ออกรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมใจ ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้ นายธีรเดช ชัยยศ ปลัดอำเภอ นายสนิท ช่วยรักษา กำนันตำบลประสงค์ และชุด ฉก.อส.จำนวน 11 นาย ออกประชาสัมพันธ์ด้วยรถแห่อย่างต่อเนื่อง ฝเพื่อรณรงค์ติดป้ายให้ประชาชนเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ตลาดท่าชนะ ต.สมอทอง ต.ประสงค์ โซนล่าง

นายสนิท ช่วยรักษา เปิดเผยว่า “สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ฝ่ายปกครองอำเภอท่าชนะ ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาด จึงทำการรณรงค์ปล่อยรถแห่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินเท้า เคาะตามบ้าน ติดป้ายต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการดูแลตนเองอย่างปลอดภัยเพื่อ อ.ท่าชนะ จะได้เป็นเมืองปลอดเชื้อโควิด-19 ต่อไป .

ที่มา : กำนันสนิท ช่วยรักษา

%d bloggers like this: