วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ฟาร์มเลี้ยงไก่ใน อ.กาญจนดิษฐ์ ส่งกลิ่นโชย ชาวบ้านร้องสื่อฯ ด้านปศุสัตว์อำเภอฯ ลงตรวจสอบทันควัน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 8 กันยายน 2564 จากกรณีที่เป็นข่าวในสื่อมวลชนท้องถิ่น มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ม.5 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน และผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ป่าร่อน ได้เข้าไปทำการตรวจสอบที่ฟาร์มเลี้ยงไก่ดังกล่าว ซึ่งเลี้ยงไก่เนื้อจำนวนมาก

โดยขณะที่ทำการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดเนื่องจากทางบริษัทได้เข้ามาทำการจับไก่ไปบางส่วนแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นทางบริษัทที่ดูแลฟาร์มไก่รับปากว่าจะเข้ามาจัดการกำจัดกลิ่นจากมูลไก่ และของเสียจากการเลี้ยงไก่ทั้งหมด โดยจะจัดการให้เสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 และขณะนี้ทางฟาร์มได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาททำให้เมื่อทางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจึงไม่พบปัญหาเรื่องกลิ่น

โดยการเลี้ยงไก่ในรอบต่อไปทางเจ้าของฟาร์ม และบริษัทฯ จะเสนอแผนการกำจัดกลิ่น รวมถึงปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะทางการหายใจของประชาชส โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน จะพิจารณาการอนุญาติให้เลี้ยงไก่ได้ หลังจากเห็นชอบในแผนดำเนินการปรับปรุง ซึ่งถ้าแผนไม่ผ่านจะไม่อนุญาตให้เลี้ยงจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด .

ที่มา : ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์

%d bloggers like this: