วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

ทหารกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ

วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น โดยในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบก ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
สำหรับในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ตั้งแต่ห้วงต้นเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ดังนี้

1. ในพื้นที่บ้านเลอตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยในหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 502 ราย ดังนี้
1.1 วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
– หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยโควิดในชุมชน Community Isolation (CI) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ
– หมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังนเรศวร ดำเนินการสร้างป้อมระวังป้องกันฝั่งขวา และทำการลาดตระเวนพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน จัดเวรรักษาการณ์ ประจำจุดตรวจ 24 ชั่วโมง บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านเลตองคุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ
1.2 วันที่ 4 กันยายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และผู้นำชุมชนบ้านเลตองคุ ได้พูดคุยหารือกับฤาษีบ้านเลตองคุ ถึงปัญหาที่ชาวบ้านมารวมตัวกันที่สำนักฤาษี ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดมากขึ้น และได้หาทางออกในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกัน
1.3 วันที่ 5 กันยายน 2564 กองกำลังนเรศวร ร่วมกับทีมสอบสวนโรค โรงพยาบาลอุ้มผาง, สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง ดำเนินการมอบถุงยังชีพ และเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation (HI) ณ บ้านเลอตองคุ พร้อมทั้งได้ช่วยชาวบ้านในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายอีกด้วย

2. ในพื้นที่บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้.-
2.1 วันที่ 4 กันยายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รับการรักษา แบบ Home Isolation (HI) โดยใช้เรือหางยาว จำนวน 1 ลำ
2.2 วันที่ 5 กันยายน 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดเรือเร็วจำนวน 2 ลำ ให้การสนับสนุนส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานที่บ้านสบเมย รวมทั้งให้การสนับสนุนในการรับผู้ป่วยโควิด-19 บ้านสบเมย ไปลงที่ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จำนวน 7 ราย เพื่อนำผู้ป่วยโควิด-19 (เกณฑ์สีเหลือง) เดินทางไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: