วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลาง จังหวัดนครสวรรค์

มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลาง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 149 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 54,200 ราย (ที่มาจากเว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ : http://www.correct.go.th) ในการนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลชุดแพทย์ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ ในห้วงต้นเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ขอรับการสนับสนุนสถานที่, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในการรับการรักษาผู้ป่วยหญิง จากเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง (อาการไม่หนัก) แต่มีแนวโน้มต้องใช้ออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 13 เตียง (หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (Cohort Ward) ในขีดความสามารถของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ) จนเมื่ออาการดีขึ้น และปรับสภาพเป็นเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้ว เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์จะมารับผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาในเรือนจำต่อไป ทั้งนี้ พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ประจำอาคารหอคัดแยกผู้ป่วยฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มเติม เพื่อเป็นรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร ทางการแพทย์ และโรงพยาบาลอีกด้วย

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือในทุกมิติให้พ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: