วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้แก่ประชาชนชาว จ.ชุมพร .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 9 ก.ย. 64 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช ที่โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนที่ ได้รับจัดสรรวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม พอ.สว.จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ซึ่ง จ.ชุมพร ได้รับสนับสนุนวัคซีนจำนวน 5,000 โดสเพื่อกระจายให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมอาสาสมัคร พอ.สว. ได้พร้อมใจกันมาจัดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว. ก็ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนฯ ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งของจังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) .

%d bloggers like this: