วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “ลูกบอลแต้มกลิ่นส้ม” สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้แก่ “ค่างห้าสี”

“ลูกบอลแต้มกลิ่นส้ม” สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้แก่ “ค่างห้าสี”

สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สำหรับวันนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “ค่างห้าสี” โดยชื่อกิจกรรมว่า “ลูกบอลแต้มกลิ่นส้ม” วัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่น โดยการนำลูกบอลขนาดเล็กหลากสีสันมาแต้มด้วยกลิ่นส้มที่เจ้าหน้าที่ได้สกัดจากผลส้มที่ค่างห้าสีชอบกิน แล้วนำไปใส่ภาชนะที่อยู่ภายในส่วนจัดแสดงค่างห้าสี จากนั้นปล่อยให้ค่างห้าสีเข้าไปยังส่วนจัดแสดงเพื่อให้ตามหากลิ่นส้มที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าค่างห้าสีได้ตามดมหากลิ่นส้มที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้จนเจอและให้ความสนใจกับลูกบอลที่มีกลิ่นส้มติดอยู่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: