วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

(มีคลิป) “ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ”

“ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ”

เมื่อ 12 กันยายน 2564ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพลกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 1 โรงพยาบาลทับคล้อ ในเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ภายหลังมีมวลน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ มาจากอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลมายังพื้นที่เขตชุมชนเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ และบริเวณถนนทางหลวง 113 (ตะพานหิน-เพชรบูรณ์).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: